Uppröjning

Idag var vi ett glatt gäng som kämpade med att röja sly, klippa gräs och snygga till i allmänt.
Stort tack till Er alla som var med!

Ett extra stort tack till Trädgårdsprakt AB som lånade oss maskiner och verktyg.

Fil 2015-04-19 20 16 19